Po szczęściu latach starań, zespół ds. Seniorów przekaże pałeczkę nowo utworzonej Radzie ds. Seniorów w gminie Kościerzyna. Pod koniec stycznia 2021 wójt gminy Kościerzyna ogłosił, że możliwe jest powołanie Rady do spraw Seniorów. W związku z tym wszystkie formalności na szczeblu gminnym jak i wojewódzkim zostały sprawnie załatwione. Od lutego trwał nabór osób po 60 roku życia, które byłyby polecane przez koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W najbliższym czasie powołana przerwa Rada reprezentująca ponad czterotysięcznej rzeszy osób.

Dotychczasowa pięcioletnia działalność Zespołu ds. Seniorów pokazała jak ważne dla lokalnej społeczności i potrafi pobudzić i aktywizować starsze osoby. Rada Seniorów dostanie większe kompetencje niż zespół do reprezentowania starszych mieszkańców gminy. Dlatego w zakresie ich pracy będzie dbanie o ich zdrowie, samopoczucie i pomoc w zależności od okoliczności. Niewątpliwie do ich obowiązków należy organizowanie imprez integracyjnych, turystycznych, kulturalnych oraz sportowych.

Zespół ds. Seniorów przez sześć lat działania wypracował olbrzymie wsparcie władz Gminy Kościerzyna, Zakładu Sportu, Kultury  i Turystyki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wcześniej zespół zorganizował trzy Seniorady, podczas których odbywały się seanse dział filmowych, szkolenia z obsługi komputera, zawody sportowe czy też warsztaty ze zdrowego stylu życia. Nawiązali oni kontakty z innymi Radami Seniorów, między innymi w Pniewach czy Nowym Mieście Lubelskim. Członkowie zespołu uczestniczyli w warsztatach studyjnych, Forum Organizacji Pozarządowych czy szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Członkowie Zespołu ds. Seniorów podziękowali osobom zaangażowanym w powołanie Rady do spraw Seniorów. Z pewnością szczególne podziękowania otrzymali pan Grzegorz Daszkowski – dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki,  Marcin Helta – kierownik oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację wydarzeń. Podsumowując, doceniono również kierownictwo i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszyscy wyrazili nadzieję, że nowo wybrana Rada Seniorów Gminy Kościerzyna wznowi działania Zespołu dla dobra ogółu.