Podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce w sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, wręczono tegoroczne nagrody Rady Miasta. Wyróżnienie to jest formą podziękowania dla osób zasłużonych dla lokalnego sportu oraz kultury za ich wybitne osiągnięcia w minionym roku.

Jak tłumaczy Tomasz Szala, zastępca burmistrza Kościerzyny, nagrody te nie są tylko wyrazem uznania, ale również mają na celu motywowanie laureatów do dalszych działań i pracy na rzecz promocji miasta. Komunikat ten został przekazany do stacji Weekend FM.

Zastępca burmistrza mówił także o liczbie wniosków dotyczących kandydatów do nagród. W przypadku twórców i działaczy kultury, kapituła oceniła 7 zgłoszeń, z czego 2 odnosiły się do tego samego kandydata. W wyniku selekcji, przyznano 5 nagród.

Podobna sytuacja miała miejsce w segmencie sportowym. Kapituła otrzymała do oceny 11 wniosków. Po dokonaniu selekcji, zdecydowano o przyznaniu nagród dla 6 kandydatów.