Pierwsza sesja Rady Powiatu Kościerskiego była pełna napięcia i ekscytacji. Kluczowym tematem spotkania był wybór osoby, która będzie piastować stanowisko starosty kościerskiego. Nie obyło się bez problemów – radni musieli przeprowadzić aż trzy tury głosowań, aby ostatecznie wyłonić zwycięzcę. Pierwsze dwie próby zakończyły się patem, jako że żaden z kandydatów nie zdołał zdobyć wymaganej większości głosów. Dopiero trzecia runda głosowania przyniosła ostateczne rozwiązanie – Grzegorz Zabrocki został wybrany na starostę kościerskiego.

Zanim jednak doszło do głosowania, radni złożyli oficjalne ślubowanie. Podjęli też kilka ważnych decyzji dotyczących składu Rady. Kamila Cierzan-Czapiewska została mianowana przewodniczącą Rady Powiatu Kościerskiego, a Katarzyna Karczewska objęła stanowisko wiceprzewodniczącej.

Na początku sesji na stanowisko starosty kościerskiego nominowano dwie osoby: Alicję Żurawską i Grzegorza Świtałę. Żurawska zyskała poparcie dziewięciu radnych, sześć osób było przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu. Świtała natomiast zdobył osiem głosów, siedem osób głosowało przeciwko, a cztery wstrzymały się.

Brak bezwzględnej większości w pierwszym głosowaniu przekreślił szanse obu kandydatów na pełnienie funkcji starosty powiatu kościerskiego. W kolejnym głosowaniu kandydowali już Grzegorz Zabrocki i Grzegorz Świtała. Oddano łącznie 18 ważnych głosów, jeden okazał się nieważny.