Nowe bloki mieszkalne, warte 18 milionów złotych, zostały zbudowane przez miasto Kościerzyna. Łącznie powstało 66 mieszkań, które mają być dostępne dla mieszkańców już od listopada 2023 roku. Te nowo wybudowane domy stoją na ulicy Rogali w Kościerzynie i są odpowiedzią na problemy mieszkańców związane z brakiem własnego miejsca do zamieszkania.

Cała inwestycja została sfinansowana dzięki pozyskaniu przez miasto dotacji o wartości 14 milionów złotych. Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślił rolę dofinansowania uzyskanego z dwóch rządowych funduszy w realizacji tego projektu. Jak przyznał, było to możliwe tylko dzięki sprawnemu partnerstwu pomiędzy rządem a lokalnym samorządem.

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, miejska spółka, w lipcu 2022 roku podpisała umowę na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Firma PB Narloch, wybrana w drodze przetargu, była odpowiedzialna za budowę obu budynków. Całość prac budowlanych objęła powierzchnię użytkową mieszkań o łącznej powierzchni 2 370,8 m/kw.

W sumie powstało 66 mieszkań, w tym 36 z nich ma powierzchnię od 25 do 29 m/kw, kolejnych 18 mieszkań ma powierzchnię od 36 do 38 m/kw, a ostatnie 12 mieszkań oferuje powierzchnię około 50 m/kw. Niemałym udogodnieniem jest przystosowanie sześciu mieszkań na parterze dla osób niepełnosprawnych.