Podczas konferencji, wojewoda pomorski Dariusz Drelich wyraził satysfakcję z możliwości przekazania kwoty blisko 5 milionów złotych na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Zaznaczył, że wszyscy dążymy do tego, aby pacjenci otrzymywali opiekę medyczną najwyższej jakości. Środki te są przeznaczone na modernizację, przebudowę lub uzupełnienie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), który jest kluczowym miejscem, gdzie często decyduje się o zdrowiu i życiu pacjentów.

Finanse pochodzą z Funduszu Medycznego, w ramach konkursu ogłoszonego w styczniu, mającego na celu wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego. W całej Polsce dofinansowanie uzyskały 152 szpitalne oddziały ratunkowe. Projekty inwestycyjne powinny zostać zakończone do końca 2025 roku. Fundusz Medyczny, którego wartość szacuje się na 40 miliardów złotych i jest planowany na okres 10 lat, został utworzony dzięki inicjatywie Prezydenta RP współpracującego z Ministerstwem Zdrowia.

W sumie, sześć szpitalnych oddziałów ratunkowych na Pomorzu otrzymało dofinansowanie w kwocie 52 953 006 złotych. Wśród nich znalazły się: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z dofinansowaniem 11 341 500 złotych, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku z kwotą 9 841 583 złote, Spółka „Zdrowie” z dotacją 14 995 000 złotych, Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, który otrzymał 6 300 000 złotych, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie z dofinansowaniem 4 870 000 złotych oraz Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach, które uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 5 604 923 złote.