Oczyszczalnia ścieków w powiecie kościerskim już na koniec tego roku ma przejąć ścieki z dodatkowych miejscowości. W tym celu konieczna jest jednak rozbudowa i modernizacja obiektu. Według wstępnych szacunków inwestycję wyceniono na ponad 6 milionów złotych. Przedsięwzięcia nie da się jednak uniknąć.

Rozwój zabudowy indywidualnej w powiecie

Powiat kościerski składa się z miejscowości stale rozwijających się, a co za tym idzie, wzrasta zużycie wody i ilość ścieków. Według oficjalnych ustaleń za ten stan rzeczy odpowiada rozwój zabudowy indywidualnej. Dodatkowo do oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu mają stopniowo przyłączać się kolejne miejscowości, dlatego trzeba dostosować obiekt do nowych wyzwań i wymagań. Zmieniły się także przepisy związane z wymaganiami środowiskowymi i te kwestie również zostaną uregulowane podczas modernizacji oczyszczalni.

Remont zakłada budowę trzech kolejnych reaktorów, a także nowe miejsce do przechowywania osadu. Konieczna jest również budowa dwóch nowych komór: tlenowej oraz pomiarowej. Zaplanowano również pewne zmiany w już istniejących obiektach oczyszczalni ścieków, między innymi likwidację starego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W przeciwnym razie stary odcinek stałby na drodze nowego.

Inwestycja za 6,3 mln zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu to spora inwestycja, której nie da się uniknąć. Rozwój miejscowości od zawsze wiązał się i będzie się wiązał z rozwojem infrastruktury użytkowej. Większa i nowocześniejsza oczyszczalnia ścieków oznacza również szereg korzyści dla regionu. Wstępnie inwestycję wyceniono na 6,3 mln zł. Może się również zdarzyć, że koszty będą większe, ponieważ sytuacja cenowa na rynku obecnie zmienia się bardzo dynamicznie. Planuje się, że oczyszczalnia będzie gotowa na nowe wyzwania już pod koniec grudnia tego roku.

Może Cię zainteresować: https://infokolo.pl/ekologiczna-minioczyszczalnia-w-kolskim-mzwik/.