Znaczący postęp w sprawie planowanej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 221, biegnącej między miejscowościami Kościerzyna i Nowa Karczma, został niedawno osiągnięty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, który nadzoruje projekt, udostępnił złożone oferty w ramach przetargu na wykonanie tej inwestycji drogowej. Biorąc pod uwagę tempo przeprowadzanego postępowania, wszystko wskazuje na to, że formalne podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi jeszcze przed końcem bieżącego roku. Dodatkowym atutem dla szybkiego rozpoczęcia prac jest fakt, że remont będzie wsparty środkami unijnymi.

Projekt obejmuje nie tylko odnowienie omawianego odcinka drogi, ale również rozbudowę kolejnego, 12 kilometrowego fragmentu trasy prowadzącej od Nowej Karczmy do Przywidza. Stan techniczny tych dróg jest obecnie daleki od idealnego, co powoduje duże utrudnienia dla kierowców. Dlatego też zapowiedź ich gruntownego remontu spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników.

W toku przetargowego postępowania na wykonawcę rozbudowy wspomnianego 12 kilometrowego odcinka, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku otrzymał oferty od pięciu firm. Wszystkie z nich zaproponowały udzielenie gwarancji na swoje usługi na okres 96 miesięcy.