Niewątpliwie, jednym z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w ostatnich latach na terenie gminy Kościerzyna było odnowienie drogi prowadzącej z Łubiany do drogi krajowej nr 20. Całość projektu pochłonęła prawie milion złotych.

Droga, o której mowa, pierwotnie została zbudowana ponad dekadę temu – dokładniej w 2013 roku. W wyniku intensywnej eksploatacji, stan jej nawierzchni uległ znacznemu pogorszeniu, a mieszkańcy Łubiany byli tego świadkami. Szczególnie duże obciążenie stanowił dla niej okres generalnego remontu drogi krajowej nr 20 pomiędzy miejscowościami Kościerzyna i Łubiana.

Wtedy to właśnie, wprowadzono objazd przez ów odcinek, który prowadził do Łubiany. Mimo istnienia zakazu, często korzystały z niego pojazdy ciężarowe, które to były głównym sprawcą uszkodzeń nawierzchni oraz chodników.

Zrealizowany projekt polegał na nałożeniu nowej warstwy asfaltu na cały odcinek drogi. Jak podkreślają przedstawiciele gminy Kościerzyna, zastosowanie nowej powłoki ścieralnej znacznie poprawi komfort jazdy oraz przyczepność pojazdów korzystających z tego odcinka. W efekcie, odległość hamowania ulegnie skróceniu, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa.

Przedstawiciele władz gminy, w tym Grzegorz Świtała, wyrażają nadzieję, iż ta inwestycja pozytywnie wpłynie na płynność ruchu drogowego i zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników. Dzięki realizacji tego projektu udało się także lepiej zintegrować lokalną infrastrukturę drogową z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

Ponadto warto dodać, że całość inwestycji kosztowała prawie milion złotych. Gmina Kościerzyna zdołała jednak uzyskać dofinansowanie do tej sumy w kwocie bliskiej pół miliona złotych. Środki te pochodziły z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.