7 maja miało miejsce ważne wydarzenie w Kościerzynie – nowo wybrany burmistrz miasta, Dawid Jereczek, oficjalnie zaczął swoje kadencję. Jereczek, podczas ceremonii ślubowania, skierował do mieszkańców miasta gorące podziękowania za okazane mu zaufanie.

W swoim przemówieniu, Dawid Jereczek podkreślił wagę aktywnego słuchania opinii obywateli. Deklarował, że będzie to jeden z kluczowych elementów jego kadencji. Podczas swojego wystąpienia zdecydowanie opowiedział się za współpracą ponad wszelkimi podziałami politycznymi, co ma na celu dobro miasta i jego mieszkańców.

Twierdził, że miasto Kościerzyna nie powinno być miejscem upolitycznionych walk i konfliktów. Zapewnił jednocześnie, że niezależnie od partyjnych sympatii, skupi się na tym, co łączy mieszkańców miasta, a nie na tym, co ich dzieli. Wyraził przekonanie, że budowanie mostów i współpraca jest kluczowe dla dalszego rozwoju Kościerzyny.

Dawid Jereczek, zapowiedział, że zawsze będzie otwarty na dialog z mieszkańcami i gotowy do współpracy z każdym, kto chce działać dla dobra miasta. To stanowiło wyraźne przesłanie, że burmistrz Jereczek jest zdecydowany na połączenie sił wszystkich mieszkańców w dążeniu do osiągnięcia większych korzyści dla Kościerzyny.