W programie „Studio Kościerzyna”, prowadzonym przez Grzegorza Armatowskiego, pojawiły się dwie znaczące postacie z lokalnej polityki. Byli to Tomasz Szala, niezależny przedstawiciel Rady Miasta Kościerzyny, oraz Dawid Jereczek, który pełni funkcję zastępcy burmistrza Miastka. Tematem rozmowy było podsumowanie kończącej się kadencji oraz nadchodzące wybory samorządowe. Rozmówcy nie ominęli również innowacyjnej strategii burmistrza Miastka do wyboru swojego zastępcy.

Kadencja dobiega końca, a prawdopodobnie już 7 kwietnia odbędą się kolejne wybory samorządowe. Tym samym nadszedł moment na refleksję nad minionym okresem. Swoje spostrzeżenia na temat kadencji przedstawił Tomasz Szala, radny Kościerzyny niezrzeszony w żadnej partii politycznej.

Szala przyznał, że mijająca kadencja była pełna wyzwań, szczególnie ze względu na takie zjawiska jak pandemia czy konflikt na Ukrainie. Te globalne kryzysy miały bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania lokalnego samorządu. Pomimo trudności, Szala zaznaczył, że kadencja ta była okresem intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej i miejskiej w Kościerzynie. Dzięki dużej ilości środków, głównie z funduszy rządowych, udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji.

Jednakże radny Szala wyraził również swoje zaniepokojenie niektórymi aspektami rozbudowy infrastruktury. Zwrócił uwagę na problem niewłaściwego zarządzania projektami, które prowadziły do przedłużenia czasu realizacji inwestycji i generowania dodatkowych kosztów. Problem ten był wielokrotnie poruszany podczas sesji Rady Miasta, co skutkowało koniecznością zmiany budżetu na te cele.