Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanowiła anulować postępowanie przetargowe, które miało na celu wyłonienie wykonawcy zadań związanych z modernizacją odcinka linii kolejowych nr 201 od Kościerzyny do Somonino oraz nr 214 od Somonino do Kartuz. Przetarg ten był częścią większego projektu nazwanego „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”.

Według przedstawicieli PKP, anulowanie tego przetargu nie wpłynie jednak na harmonogram realizacji całego projektu. Tym samym, zapewniają oni, że planowane prace zostaną wykonane we wcześniej ustalonym terminie.

Podkreślono również, że unieważnienie przetargu nie nastąpiło bez konkretnej podstawy prawnej. Zgodnie z informacjami PKP, decyzja ta opiera się na artykule 255 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, postępowanie może zostać unieważnione, gdy jest obciążone wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego i która jest niemożliwa do usunięcia.