Polscy operatorzy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ogłosili niedawno anulowanie przetargu na zadanie o nazwie „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy”. To zadanie jest częścią większego projektu o nazwie „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”. Pomimo anulowania tego konkretnej części projektu, PKP podkreśla, że to nie wpłynie na całkowity harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Podstawa prawna dla anulowania tego postępowania przetargowego pochodzi z artykułu 255 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem, procedura przetargowa może być unieważniona, jeśli obarczona jest wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy o zamówienie publiczne, której nie można anulować. W tym przypadku, taką nieusuwalną wadą był problem, który nie pozwolił na pomyślne zawarcie umowy między PKP a potencjalnym wykonawcą robot budowlanych na wspomnianych liniach kolejowych.