Podróże pociągami stały się wygodniejsze dla pasażerów dzięki zmodernizowanym peronom w takich lokalizacjach jak Powałki, Radunia i Lipuska Huta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracując na linii kolejowej nr 211 łączącej Chojnice i Kościerzynę, z powodzeniem odnowiło dziewięć stacji i przystanków. Poprawa dostępności do kolei była możliwa dzięki funduszom pochodzącym z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Odnowione platformy na przystankach i stacjach na trasie kolejowej nr 211 pomiędzy Chojnicami a Kościerzyną przyciągają coraz więcej pasażerów do podróżowania pociągami. Nowe perony w Powałkach, Raduniu oraz Lipuskiej Hucie są już w użyciu. Od czerwca bieżącego roku zauważalna jest łatwiejsza komunikacja dla pasażerów wsiadających do pociągów na odnowionych stacjach i przystankach takich jak Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski oraz Brusy.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że polski rząd efektywnie zwalcza wykluczenie komunikacyjne. Optymalizacja kolei ma miejsce nie tylko w dużych skupiskach ludności, ale także w mniejszych miejscowościach, co skutecznie zachęca do korzystania z tego bezpiecznego, przewidywalnego i ekologicznego środka transportu.