Ochotnicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Kościerzyna mają powody do radości – otrzymali świeże mundury. Fundusze na ich zakup pochodziły zarówno od władz województwa pomorskiego, jak i z kasy samorządu lokalnego.

Spotkanie strażaków ochotników odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna. Podczas tego zgromadzenia, które pełniło funkcję walnego zebrania Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, miała miejsce uroczysta prezentacja nowych strojów. Spotkanie prowadził Grzegorz Piechowski, prezes zarządu ZOSP RP.

Niewątpliwie dla ochotników było to ważne wydarzenie, nie tylko ze względu na otrzymanie nowych mundurów. Podczas spotkania omówiono również kwestię dotacji celowej dla poszczególnych jednostek, co z pewnością przyniosło wiele klarowności.