Były senator z kościerskiego powiatu, Waldemar Bonkowski, ponownie znajdzie się na celowniku Sądu Okręgowego w Gdańsku. To efekt skargi prokuratury, której Sąd Najwyższy przychylił się, uchylając zaskarżony werdykt Sądu Okręgowego w Gdańsku i przekazując sprawę do jego ponownego rozpatrzenia w ramach postępowania odwoławczego. Przypomnijmy, że Bonkowski został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem – psem.

Wyrok wobec Waldemara Bonkowskiego zapadł w kwietniu 2022 roku podczas procesu przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie. Bonkowski został uznałem za winnym bezlitosnego znęcania się nad zwierzęciem. Wyrok głosił, że mężczyzna przez rok trafi do więzienia, ale wykonanie kary zostało zawieszone na trzy lata. Dodatkowo miał on uiścić karę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz schroniska, a także przez pięć lat nie będzie mógł posiadać żadnych zwierząt.

Sędzia Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska wyraziła swoje stanowisko na temat wyroku, mówiąc: „Jednoroczne pozbawienie wolności było wymierzone z uwzględnieniem znaczącego stopnia szkodliwości społecznej czynu.” Dodała również, że zdrowie i życie indywidualnie oznaczonego zwierzęcia to dobro naruszone przez przestępstwo. Z drugiej strony sąd przyjął jako okoliczności łagodzące dotychczasową niekaralność oskarżonego. Sąd ocenił, że istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna dla oskarżonego, biorąc pod uwagę jego postawy, warunki i cechy charakteru. Dlatego też wykonanie wyznaczonej kary jednego roku pozbawienia wolności zostało warunkowo zawieszone na 3 lata próby i oskarżony został oddany pod opiekę kuratora.