W gminie Kościerzyna pojawiło się więcej doniesień o pojawianiu się wilków. W związku z tym mieszkańcy czują niepokój. Ze względu na wzrost liczby wilków w pobliżu ludzkich gospodarstw, które są zwierzętami dzikimi i niebezpiecznymi, wzrasta zagrożenie.

Urząd gminy udostępnił informacje dostarczoną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w  Gdańsku, która informuje jak należy się zachować w sytuacji konfliktowej na linii człowiek – wilk. Do najczęstszych niebezpiecznych sytuacji, które mogą mieć miejsce należy pojawianie się wilków  pozbawionych lęku względem człowieka, które pojawiają się w pobliżu domostw i porywają psy. Największym zagrożeniem mogą być choroby posiadane przez te wilki, takie jak na przykład wścieklizna. Należy bezwzględnie trzymać się od nich z daleka. Mogą zdarzyć się również mieszkanki psów i wilków lub zdziczałe, porzucone psy pałętające się po drogach.

Wilki a zwierzęta domowe

Mając na uwadze sytuacje właściciele czworonogów powinni je jak najlepiej zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem:
– zwierzęta domowe powinny być trzymane w domach lub dobrze ogrodzonych kojach  posesjach;

– nietrzymanie psiego / kociego jedzenia na zewnątrz gdzie mogłoby być dostępne dla drapieżników. Może to przyciągać dzikie zwierzęta. Wilki mogą wyrobić sobie nawyk przychodzenia w miejsce, gdzie czeka pożywienie. Przez to mogą zranić, a nawet zabić psa broniącego swojego pożywienia;

– nie wypuszczanie psów w lesie lub na łąkach, gdzie nie ma nad nimi kontroli właściciela;

– nie pozwalać psu biegać swobodnie pod lasem. Zapach psa mogą wyczuć wilki i przyjść po nim do gospodarstwa, gdzie zaatakują jego lub inne zwierzęta gospodarcze;

– zabezpieczenie pojemników na śmieci, w sposób niepozwalający wilkom na dostanie się do środka i konsumowanie resztek. Niezabezpieczony resztki na kompostownika również mogą przyciągnąć te drapieżniki. Regularne pozwalanie na dostęp wilków do pożywienia może sprawić, ze zaczną traktować człowieka jako żywiciela i regularnie wracać.

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której wilki regularnie pojawiają się w tym samym miejscu i żerują na pokarmie ludzkim powinno się zawiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku korzystając z poniższych danych:

tel.: 58 68-36-800,

e-mail: [email protected],

http://gdansk.rdos.gov.pl/kontakt)