Główny Urząd Statystyczny na Pomorzu przeprowadził badanie nastroju wśród przedsiębiorców. Są one nieco lepsze niż w czerwcu, ale wciąż dalekie od zadowolenia. Poprawę nastrojów widać u przedstawicieli takich branż jak gastronomia, transport, usługi informatyczne czy hotelowe. Dużo bardziej sceptycznie są osoby reprezentujące handle zarówno hurtowy jak i detaliczny oraz budownictwo.

W kwestii bezrobocia, to najwcześniejszy miesiąc wakacji charakteryzował się delikatnym wzrostem liczby osób bezrobotnych w powiecie kościerskim. Na zakończenie mijającego miesiąca w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych nieco ponad 1900 osób. Czyli o 6 więcej niż było ich w czerwcu. Jeżeli dla porównania spojrzymy na to, że w lipcu zeszłego roku zanotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych. Jednak co ważne, w roku 2021, pod względem ogólnej liczby, było ich mniej niż rok temu.

W lipcu tego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie zarejestrowało się dwustu czterdziestu dwóch bezrobotnych. W zeszłym roku w lipcu 2020 było ich dwustu dwudziestu dziewięciu. Natomiast dwa lata wcześniej w 2019, przed globalną pandemią, liczba ta była zdecydowanie większa, czyli wynosiła dwieście dziewięćdziesiąt siedem osób.

W poprzednim miesiącu skierowane zostały czterdzieści dwie osoby bezrobotne na programy rynku pracy. Wszystkie programy które są dostępne w urzędzie były finansowane z Funduszu Pracy. Ponadto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwięcej osób do aż dwadzieścia skierowano na odbycie stażu zawodowego, a jedenaście do prac interwencyjnych, poinformował Mirosław Ginter, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to szacuje się, że dla powiatu kościerskiego za miesiąc lipiec, ukształtuje się ona na poziomie siedmiu i dwóch procenta. Dla województwa pomorskiego przyjęto pięć i siedem procenta, a dla całego kraju pięć i osiem procent.