Władze Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie zorganizowały czterotygodniowe staże zawodowe dla ponad pięćdziesięciu uczniów w słonecznej Hiszpanii. Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie uczyli się do zawodów:  technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik, technik budownictwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt miał na celu poniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz językowych. Również nie bez znaczenia pozostawało podniesienie kompetencji miękkich i obycia w świecie. Ważne było również zyskanie możliwości poznania historii i kultury innego kraju. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu na staż, w skład którego wchodziło przygotowanie językowe i pedagogiczne. Organizatorzy projektu przygotowali trzy tury staży, podczas których uczniowie jeździli grupami wraz z dwójką opiekunów. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otrzymały certyfikaty odbycia kursu językowego, pedagogicznego oraz wydawany przez hiszpańską agencje partnerską certyfikat odbycia stażu oraz unijny Europass – Mobilność potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Dokument honoruje się w całej Unii Europejskiej.

Projekt zrealizowano w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Został on sfinansowany ze środków PO WER funkcjonującego na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Wszystkie koszty związane z udziałem wszystkich uczniów w tym projekcie pokryto przez szkołę ze środków PO WER. Te koszty to m.in. koszty podróży, przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, koszty zakwaterowania i ogólnego pobytu w Hiszpanii z wyżywieniem. Z tego również finansowania poryto koszty ubezpieczenia i organizacji stażu. Była to niezwykła szansa dla młodych ludzi, która pozwoliła im na zyskanie nowej perspektywy i doświadczenia.