Grzegorz Piechowski, aktualny wójt gminy Kościerzyna, wyraża przekonanie, że siła i potencjał każdej społeczności tkwi w jej członkach – w ich kreatywności, inwencji oraz trosce o wspólnotę. Podkreśla, że zależy mu na szanowaniu zarówno lokalnej, jak i narodowej kultury oraz historii, ale również na aktywnym uczestnictwie w życiu Unii Europejskiej.

Na pytanie o priorytety na nadchodzącą pięcioletnią kadencję, Piechowski wymienia kilka kluczowych inwestycji. Przede wszystkim chciałby zrealizować budowę hali sportowej w miejscowości Łubiana. Proces przetargowy w tej sprawie jest już w toku. Kolejnym ważnym projektem jest nowa szkoła podstawowa w Skorzewie. Aktualnie ekipy koncentrują się na rozwiązaniu problemu z przebiegiem linii średniego napięcia na terenie planowanej inwestycji. Wójt zaznacza również, że niezbędna jest kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jego celem jest osiągnięcie poziomu 90% skanalizowania gminy oraz stała modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych.

Piechowski podkreśla również znaczenie rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej. Zapowiada budowę kolejnych odcinków ścieżek, w tym kontynuację trasy starym torem kolejowym z Wielkiego Klincza w kierunku Nowego Barkoczyna oraz odcinek do Nowego Barkoczyna realizowany przez gminę Nowa Karczma. Wspólnie z Powiatem Kościerskim planowane jest również wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielki Klincz-Mały Klincz. Remont drogi wojewódzkiej DW221, wzdłuż której ma przebiegać ta trasa, ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.