Pomimo apelu od samego Wójta, Rada Gminy Kościerzyna postanowiła jednogłośnie podnieść jego pensję w aktualnej kadencji do 20 tys. 130 zł.

Choć Wójt gminy Kościerzyna, Grzegorz Piechowski, prosił o nie podnoszenie wysokości swojego wynagrodzenia, Rada Gminy zdecydowała inaczej. Zgodnie z ich decyzją, pensja Wójta Piechowskiego wzrośnie w nowej kadencji o 1 tys. 980 zł.

Radni podkreślali, że powodem takiej decyzji jest stabilność budżetu gminy oraz zaufanie do zarządzania przez Wójta Piechowskiego. Wyrażali pełne zaufanie do sposobu, w jaki prowadzi on sprawy gminy i zarządza środkami budżetowymi. Te aspekty skłoniły Radę do podjęcia stanowiska w sprawie wynagrodzenia Wójta na obecną kadencję.