W lutym obserwowaliśmy kolejny miesiąc, kiedy to statystyki bezrobocia nieustannie rosły. Na zakończenie lutego, Powiatowy Urząd Pracy podał do wiadomości, że liczba niewykorzystanego potencjału zawodowego wyniosła 2084 osoby. Tę wartość porównując z tym samym okresem w roku poprzednim, gdzie liczba bezrobotnych była mniejsza o blisko 50 osób, można zauważyć wyraźny wzrost. W dodatku, jeśli spojrzymy na te dane sprzed dwóch lat, podczas trwającej pandemii, zarejestrowano jedynie nieco powyżej 1850 osób jako bezrobotne.

Liczba osób poszukujących pracy systematycznie rośnie od kilku miesięcy. Jest to trend obserwowany od wielu lat w okresach jesienno-zimowych. Niemniej jednak, kiedy zestawimy aktualne dane z danymi z poprzedniego roku oraz roku 2022, obiektywne powody ku optymizmowi są trudne do znalezienia.

Kościerski Urząd Pracy, który jest instytucją pośredniczącą między poszukującymi pracy i pracodawcami, zgłosił na koniec lutego aż 2084 osób bezrobotnych. Ta liczba, porównując ją ze styczniem, zwiększyła się o 46 osób. W tym kontekście warto jednak przypomnieć, że na koniec lutego 2023 bezrobotnych było nieco mniej niż 2050, ale zaledwie dwa lata wcześniej, liczba ta wynosiła 1854 osoby.