Starostwo Powiatowe znajdujące się w Kościerzynie, a także tamtejsza Gmina Miejska, z radością zapowiadają nadchodzące spotkanie dla reprezentantów sektora organizacji pozarządowych. Wydarzenie to nosi tytuł „Fundusze dla organizacji pozarządowych”.

Szczególnym celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom zgłębienia tematu różnych form finansowania działań wynikających ze statutów podmiotów tworzących ekonomię społeczną. Dodatkowo, chcemy przedstawić możliwości wsparcia dla ludzi dotkniętych problemem niepełnosprawności.

Planowany termin konferencji to wtorek, 5 marca, o godzinie 13. Spotkanie odbędzie się w budynku Kina Remus położonego w Kościerzynie, a dokładniej w sali konferencyjnej nr 1.

Zaznaczamy, że uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatne. Niemniej jednak, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2024, drogą mailową, bądź telefonicznie pod numerem 604 932 142.