Wizja konstrukcji nowej, zaawansowanej technologicznie hali sportowej staje się rzeczywistością w otoczeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie. Po zakończonym procesie dekonstrukcji poprzedniego obiektu, burmistrz miasta, Michał Majewski przekazał informację o nadchodzącym rozpoczęciu kolejnych etapów prac budowlanych. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na najbliższy rok.

Realizacja planów wiążących się z budową hali sportowej przy wspomnianym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 nabrała tempa. Po wielu latach dokładnego planowania i poszukiwania możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego, pod koniec roku 2023, w siedzibie urzędu miejskiego w Kościerzynie doszło do podpisania umowy z odpowiednim wykonawcą. Na realizację tego projektu czekała duża grupa społeczności szkolnej – uczniowie, pedagodzy oraz rodzice.

Znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności podkreśla „Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016 – 2025”, która została przyjęta przez radę miasta w roku 2016. Wsparcie finansowe uzyskano dzięki funduszom Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz Programowi Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z którego pozyskano dotację na kwotę 12,1 mln zł. Zestawienie kosztów całego przedsięwzięcia pokazuje, że planowany budżet wyniesie łącznie 12,6 mln złotych.