Spółka miejska KOS – EKO, zajmująca się dotąd produkcją i dostarczaniem ciepła dla mieszkańców Kościerzyny, przekształciła się w elektrociepłownię. Taka zmiana była możliwa dzięki instalacji dwóch urządzeń do kogeneracji w obiekcie miejskiej kotłowni. Po zakończonym procesie odbioru, spółka uzyskała oficjalną koncesję.

Kogeneracja, czyli proces jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, niesie za sobą znaczne modyfikacje w funkcjonowaniu miejskiego systemu ciepłowniczego. Przede wszystkim, znacząco obniża konsumpcję węgla, gdyż spółka teraz generuje ciepło wykorzystując gaz. Dodatkowo, równocześnie produkuje również energię elektryczną.

Zastosowanie paliwa gazowego umożliwia nie tylko produkcję ciepła, ale także energię elektryczną. Być może warto podkreślić, że kogeneracja w większym stopniu skupia się na generowaniu prądu. W praktyce urządzenie to jest silnikiem spalinowym zasilanym gazem ziemnym, który jest połączony z prądnica. Podczas pracy prądnicy, energię elektryczną generuje jej ruch obrotowy. Tym samym, od tej pory spółka KOS – EKO staje się firmą, która zdobywa przychody nie tylko z dostarczania wody i oczyszczania ścieków czy dostarczania ciepła, ale także z produkcji energii elektrycznej. To stanowi największą zmianę w jej dotychczasowej działalności.