Piotr Malepszak, który pełni rolę podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wydał oświadczenie na temat unieważnionego procesu przetargowego dotyczącego modernizacji dwóch linii kolejowych – Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy. Zgodnie z jego wyjaśnieniem, decyzja PKP Polskie Linie Kolejowe o unieważnieniu przetargu wynikała z troski o szeroko rozumiany interes narodowy.

Malepszak, odpowiadając na interpelację poselską w tej sprawie, ujawnił również, że pomimo tego iż kwoty oferowane przez firmy ubiegające się o realizację przedmiotowego projektu mieściły się w założonym przez inwestora budżecie, nie da się zaprzeczyć możliwości wystąpienia dodatkowych kosztów. Wiceminister odpowiedzialny za sektor kolejowy podkreślił, że zidentyfikowane błędy w dokumentacji mogłyby skutkować wyższymi wydatkami na końcowym etapie realizacji inwestycji.