Decyzja o ponownym ogłoszeniu przetargu na projekt modernizacji i elektryfikacji odcinka kolejowego Kościerzyna-Somonino oraz Somonino-Kartuzy została podjęta przez Polskie Linie Kolejowe. Motywem do tego działania jest zauważenie uchybień w dokumentacji, co skutkowało unieważnieniem wcześniejszego postępowania.

Biuro projektowe, które na zlecenie spółki PLK S.A. zajęło się przygotowaniem dokumentów, jest obecnie poddane analizie z powodu stwierdzonych nieprawidłowości. Informacje na ten temat przekazali przedstawiciele kolei.

W procesie przetargowym, który został zainicjowany rok wcześniej, nadeszło dziesięć ofert. Ich wartość wahała się między kwotą przekraczającą 1,5 miliarda złotych a sumą zbliżającą się do 2 miliardów złotych. Niestety, niedoskonałości w dokumentacji zostały zauważone dopiero podczas procedury weryfikacji zgłoszeń.

Mimo tych problemów, Polskie Linie Kolejowe zapewniają, że zamieszanie to nie wpłynie na harmonogram prac związanych z modernizacją całej linii kolejowej nr 201. Linia ta prowadzi od Maksymilianowa do Gdyni, a jej przebudowa przebiega zgodnie z planem.