Na terenie gminy Kościerzyna zakończono prace nad pierwszą częścią projektu budowy drogi śródpolnej między Kaliską Kościerską a Sikorzynem. Dodatkowo, lokalne władze podjęły decyzję o podpisaniu kontraktu na wykonanie kolejnych zadań związanych z infrastrukturą drogową. Przyszłe prace obejmują naprawę sekcji drogowej od krajowej trasy numer 20 prowadzącej do Łubiany i Szarloty.

Realizacja projektu budowy drogi śródpolnej pomiędzy Kaliską Kościerską a Sikorzynem stała się możliwa dzięki uzyskaniu finansowego wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez administrację gminy.

W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje drogowe na terenie gminy. Mają one na celu kompleksową renowację dwóch odcinków dróg od krajowej trasy numer 20 prowadzącej do Szarloty i Łubiany. Gmina zdołała zdobyć na ten cel fundusze rządowe, pokrywające połowę kosztów, pochodzące z Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedstawiciele samorządów już podjęli decyzje dotyczące przetargów i podpisali kontrakty z firmami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań.

W kontekście remontu drogi prowadzącej do Łubiany, pracami obejmie się ponad 1,6 kilometra trasy. Zadanie to ma na celu firma Usługi Transportowe Ziemne Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. Szacowany koszt tego zadania to nieco ponad 900 tysięcy złotych.