Trzy gminy powiatu kościerskiego, a konkretnie gmina wiejska Kościerzyna, miasto Kościerzyna oraz gmina Nowa Karczma, otrzymają łącznie ponad 10 milionów euro. Zasoby finansowe zostaną zainwestowane w różne projekty, głównie związane z poprawą mobilności i efektywności energetycznej, w tym budowę nowych ścieżek rowerowych oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Finansowanie na te cele pochodzi z Unii Europejskiej i zostało zapewnione w ramach najnowszej perspektywy unijnej na lata 2021-27. Środki te zostały przyznane trzem gminom powiatu kościerskiego w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to innowacyjny instrument finansowy, który umożliwia realizację strategii terytorialnych w sposób scalony. Celem działań podejmowanych w ramach ZIT jest dążenie do zrównoważonego rozwoju regionu, którego częścią są Kościerzyna, gmina wiejska Kościerzyna oraz Nowa Karczma.

Dla wymienionych samorządów zaplanowano alokację przekraczającą 10,2 miliona euro. Największe środki zostaną przeznaczone na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej oraz mobilności – na te cele przeznaczono nieco ponad 4,5 miliona euro. Dodatkowo, na działania związane z ochroną zdrowia przeznaczono ponad 700 tysięcy euro.

Z unijnego finansowania skorzysta również Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Zakłada się, że środki te będą pomocne w rozwoju usług ambulatoryjnych. Dowiedzieliśmy się również, że część tych funduszy zostanie wykorzystana do społecznej aktywizacji imigrantów.