Rolnicy, którzy prowadzą działalność na terenie gminy Kościerzyna mają szansę ubiegać się o wsparcie finansowe związane z usuwaniem odpadów rolniczych. Jak każdy się zapewne domyśla, każde gospodarstwo rolnicze produkuje ogromne ilości odpadów każdego dnia. Co trzeba zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie? Kto może z niego skorzystać?

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Program został przygotowany dla osób zarządzających gospodarstwami rolnymi, które chcą pozbyć się odpadów rolniczych. Chodzi głównie o folie, sznurki, siatki i różnego rodzaju opakowania. Celem dofinansowania jest okrycie wydatków związanych z wywozem i utylizacją śmieci. O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba, która jest właścicielem, zarządcą albo dzierżawcą gospodarstwa rolnego i posiada na jego terenie odpady, których chcę się pozbyć. 

Co zrobić, aby dostać dofinansowanie?

Aby uzyskać możliwość dotacji, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Jeśli jesteś zainteresowany, to warto się pośpieszyć, ponieważ urząd czeka na wnioski tylko do 3 września 2021 roku. Jednocześnie Urząd Gminy w Kościerzynie zaznacza, że złożony wniosek nie daję 100% pewności na uzyskanie dotacji. Złożone wnioski mają dopiero posłużyć do badania zapotrzebowania na tego typu działania. 

Dopiero na podstawie wyniku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadecyduje o przyznaniu budżetu gminie Kościerzyna. Dużo zależy od tego, jak dużym problem są odpady na gospodarstwach rolnych. Tak więc im więcej osób złoży wnioski, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania funduszu. Jednak, jeśli gmina nie otrzyma pieniędzy, to rolnicy również nie dostaną dofinansowania.

Kiedy będzie wiadomo, czy fundusz został uruchomiony? Kiedy zacznie się wywóz odpadów?

Wójt gminy Kościerzyna czeka na wnioski do 3 września, a już 15 września złoży wniosek o dotacje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzja i ewentualne podpisanie umowy mają nastąpić do 31 marca 2022 roku. Potem, do końca kwietnia urząd będzie zawierał umowy z rolnikami oraz podwykonawcami. Wywóz i utylizacja śmieci mają natomiast nastąpić w maju 2022 roku. Jednak najdłużej rolnicy będą czekać na rozliczenie dofinansowania, które ma nastąpić do końca listopada 2022 roku.