Troska o dobro bezdomnych psów i kotów spoczywa na barkach gminy. W Kościerzynie podsumowano wydatki na ratowanie zwierząt, z wyszczególnieniem odławiania, leczenia, sterylizacji i dokarmiania. W 2022 roku w samej Kościerzynie wydano na te cele 86 351 tys. zł.

Jak zmniejszyć liczbę bezdomnych psów i kotów?

Schronisko w Kościerzynie zakończyło 2022 rok z 36 nowymi psami i 11 kotami, które w ciągu roku trafiały pod opiekę z interwencji. W podsumowaniu widać, że to właśnie na odławianie zwierząt z ulicy przeznacza się najwięcej pieniędzy. W zeszłym roku wydano na ten cel ponad 74 tys. zł. Około 11 tys. zł wydano na kastrację i sterylizację kotów, co skutecznie zapobiega wzrostom bezdomności wśród tych zwierząt. Zaledwie kilkaset złotych wydano na karmę dla kotów wolno żyjących. Nie da się ukryć, że do zwiększającej się liczby bezdomnych kotów przyczyniają się właściciele, którzy nie chcą przekazać pupila na zabieg kastracji lub sterylizacji. Tymczasem bezdomne psy to w większości zwierzęta porzucone przez właścicieli.